Naujienos

Pareiškimas dėl Europos Parlamento rinkimų

2024 17 kovo - Autorius admin - Be kategorijos

Pareiškimas dėl Europos Parlamento rinkimų

Europos neįgaliųjų forumas (toliau ENF) yra nepriklausoma organizacija, kuri daugiau kaip 25 metus atstovauja 100 milijonų žmonių su negalia interesams. 

Gegužės 23 d. ENF, bendradarbiaudamas su savo organizacijomis narėmis ir Europos Parlamentu, surengė 5-ąjį Europos žmonių su negalia parlamentą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 600 delegatų su negalia iš visos Europos.

Reaguojant į artėjančius 2024 m. Europos Parlamento rinkimus, 5-ojo Europos žmonių su negalia parlamento delegatai priėmė manifestą, kuriuo siekiama pateikti gaires kandidatų į Europos Parlamentą ir būsimos Europos Komisijos, paskirtos po rinkimų, politinėms programoms bei visai susijusiai politikai, turinčiai įtakos žmonių su negalia ateičiai Europoje ir už jos ribų.

Šiame manifeste išdėstyti pagrindiniai žmonių su negalia prioritetai, kuriuos turi įgyvendinti Europos Sąjungos institucijos, visapusiškai laikantis Jungtinių Tautų asmenų su negalia teisių konvencijos ir žmonių su negalia judėjimo šūkio: „Nieko apie mus be mūsų“, pavyzdžiui:

  • Užtikrinti, kad visi žmonės su negalia turėtų teisę balsuoti ir būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose, nepriklausomai nuo jų teisinio veiksnumo statuso ir gyvenamosios vietos ES šalyje.
  • Patvirtinti priemones, kuriomis būtų maksimaliai padidintas viso rinkimų proceso (procedūrų, patalpų, medžiagos ir informacijos) prieinamumas, suteikti geresnes galimybes balsuoti savarankiškai ir slaptai, užtikrinant tinkamą sąlygų pritaikymą (pavyzdžiui, suteikiant alternatyvias balsavimo priemones, išankstinio balsavimo galimybę, taktilinius trafaretus, QR (greito atsakymo brūkšninius) kodus arba nurodymus lengvai skaitoma, gestų kalba ar Brailio raštu), ir sudaryti sąlygas laisvai pasirinkti pagalbą balsuojant.
  • Užtikrinti, kad kitame ES biudžete (daugiametėje finansinėje programoje) būtų numatytas pakankamas sanglaudos politikos biudžetas ir tikslingai skiriamos lėšos žmonių su negalia socialinei integracijai.
  • Didinti ES institucijose dirbančių žmonių su negalia skaičių įgyvendinant tikslines įdarbinimo programas.

Visą manifestą lengvai suprantama kalba galite rasti čia.

Visą manifestą lengvai suprantama lietuvių kalba galite rasti čia.

Nuotrauka: Pexels.com