Asociacijos taryba

Vardas, pavardė
Dana Migaliova
Eglė Paulauskienė
Ramunė Lebedytė Undzėnienė
Artūras Melianas
Juratė Matulaitienė
Eglė Šumskienė
Birutė Viskontienė
Marius Drukteinis
Laima Mikulėnaitė
Roma Dėdynienė
Virginijus Molis

Asociacijos taryba išrinkta 2019 m. lapkričio 22 d. visuotinio narių susirinkimo metu.