Asociacijos taryba

Vardas, pavardė
Dana Migaliova
Eglė Paulauskienė
Ramunė Lebedytė Undzėnienė
Artūras Melianas
Juratė Matulaitienė
Eglė Šumskienė
Birutė Viskontienė
Marius Drukteinis
Laima Mikulėnaitė
Roma Dėdynienė
Jana Staševska-Kairienė

Asociacijos taryba išrinkta 2023 m. spalio 27 d. visuotinio narių susirinkimo metu.