NVO bendradarbiavimas

Vietos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas aiškia esamos situacijos analize ir vietos bendruomenės poreikių tenkinimu, įtraukiant vietos gyventojus į sprendimų priėmimo procesą, išnaudojant viešosios paskirties materialinius išteklius – visuomeninės paskirties pastatus ir biudžeto lėšas, šitaip užtikrinant efektyvų ir pridėtinę vertę kuriančių novatoriškų viešųjų paslaugų teikimą.

Dalinames projektu „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“ metu parengta tyrimo ataskaita.

Tyrimo paaiškinimas lengvai suprantama kalba

Tyrimo ataskaita

Gairės lengvai suprantama kalba

Gairės

Projektas finansuojamas Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso lėšomis ir  papildomomis lėšomis. Projekto pavadinimas: „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“.

Projektą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.