„TOGETHER” – KARTU – perėjimas prie efektyvios ir tvarios socialinės globos

Gerb. Bendrijos Viltis nariai,

Nuo 2023 metų bendrija “Viltis” kartu su partneriais iš Čekijos, Slovakijos, Belgijos ir Rumunijos dalyvauja projekte “TOGETHER” – KARTU (perėjimas prie efektyvios ir tvarios socialinės globos).

Projekto eigoje partneriai pateikia informaciją apie institucinės globos sistemos pertvarką savo šalyje ir parengė Institucinės globos pertvarkos proceso vadybos vadovą – Deinstitutionalisation Management Guide. Projekto partneriai galės papildyti vadybos vadovą po pilotinių mokymų apie pertvarkos vadybą 2024 metų pabaigoje ir parengs jo galutinį variantą.

Pilotinėse mokymuose Prahoje dalyvaus bendrijos Viltis, grupinio gyvenimo namų ir Valakampių socialinių paslaugų namų atstovai. Po mokymų kiekvienas partneris parengs tekstus ir mokymų dalomąją medžiagą nacionaline kalba. 2025 metais pavasarį planuojama organizuoti mokymus apie institucinės globos pertvarkos proceso vadybą suinteresuotiems dalyviams Lietuvoje.

Siūlome susipažinti su pertvarkos proceso vadybos vadovo turiniu lietuvių kalba ir juodraštiniu vadovo variantu anglų kalba. Jeigu susidomėjote turinio pavadinimu, rašykite, pasistengsime pateikti vertimą.

Klausimus ir patarimus prašome siųsti adresu viltis@viltis.lt

Linkime visiems gražios vasaros!

Bendrijos „Viltis“ informacija

DI-PREFINAL guide