PERLSI projektas

VšĮ Informacijos ir kaupimo centro dalyvaujamojo ERASMUS+ projekto „Lengvai suprantamos kalbos (LSK) populiarinimas socialinei įtraukčiai skatinti (Promoting Easy-to-Read Language for Social Inclusion – PERLSI)“ internetinė PERLSI svetainė yra integruota į bendrijos VILTIES svetainę, siekiant užtikrinti projekto pasirodymo internete tvarumą.

Kviečiame susipažinti su projekto eiga.https://www.lu.lv/en/perlsi/