Savarankiškumo ugdymas-pilnaverčio gyvenimo pagrindas

VŠĮ „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ vykdo 2022 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą (skirta 24466 eurų), Vilniaus savivaldybės administruojamą Socialinės reabilitacijos paslaugų
teikimo neįgaliesiems bendruomenėje projektą „Savarankiškumo ugdymas-pilnaverčio gyvenimo pagrindas“, kurio tikslas-padėti asmenims, turintiems intelekto negalią, įsitraukti į darbo rinką, ugdyti neįgaliųjų savarankiškumą ir savirealizaciją. Projekto veiklomis bus siekiama per profesinį orientavimą, konsultavimą ir praktiką konkrečioje darbo vietoje, pagalbą neįgaliajam konkrečiu būdu, įgalinti asmenis, turinčius intelekto negalią, lavinti darbinius įgūdžius, pasirinkti profesiją, amatą ar užimtumą. Taip pat bus siekiama ugdyti kasdienius įgūdžius, saviraiškos įgūdžius ir meninius gebėjimus per šokį ir dailę. Planuojama, kad paslaugas gaus 52 asmenys, iš jų neįgaliųjų 50 (iš jų neįgaliųjų vaikų 26), neįgailųijų šeimos narių 2. Džiaugiamės, kad UAB „Penki kontinentai“ ir UAB „Karolinos kėgliai“ suteikė galimybę dalyviams atlikti praktiką konkrečiose darbo vietose, esame jiems labai dėkingi.