Naujienos

Sociologinio tyrimo ataskaita

2021 15 lapkričio - Autorius admin - Be kategorijos

Sociologinio tyrimo ataskaita

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, siekdama susipažinti su platesnėmis galimybėmis į savanoriškas veiklas pritraukti įvairių profesinių žinių įgijusius 29 metų ir vyresnio amžiaus asmenis ir skatinti jų motyvaciją nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu teikti tikslinę savanorišką pagalbą sutrikusio intelekto žmonėms, jų šeimos nariams bei globėjams, iniciavo visuomenės bei NVO atstovų nuomonės tyrimą. Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti požiūrį į 29 metų ir vyresnio amžiaus savanorių, galinčių pasidalinti savo turimomis profesinėmis žiniomis, pritraukimo galimybes.

Remiantis kiekybinio ir kokybinių tyrimų rezultatais ir išvadomis siekiama išsiaiškinti, kokios, visuomenės požiūriu, priežastys trukdo ar skatina vyresnius žmones aktyviau įsitraukti į savanoriškas veiklas. Tyrimų pagrindu parengti mokymai NVO, siekiant pritraukti įvairių sričių (medicinos ekspertų, žmogaus teisių, pedagogikos, psichologijos, socialinių sričių, kultūros bei sporto) specialistus, kurie savo žiniomis galėtų dalintis savanoriškais pagrindais.

Siekiant platesnio visuomenės švietimo ir skatinant savanoriavimą, sutrikusį intelektą turinčių asmenų bei jų šeimos narių bendruomenėje nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, tyrimo rezultatai bus aptariami mokymuose, viešinami žurnale VILTIS, bendrijos „Viltis“ internetiniame puslapyje bei socialiniuose tinkluose. Taip pat su tyrimo rezultatais bus supažindinta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tyrimo paaiškinimas lengvai suprantama kalba

Tyrimo ataskaita

Projektą organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas finansuojamas Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso lėšomis ir  papildomomis lėšomis. Projekto pavadinimas: „NVO, jų socialinių partnerių ir valdžios bendradarbiavimo stiprinimas“.