Naujienos

KVIEČIAME PILDYTI ANKETĄ

2022 28 rugpjūčio - Autorius admin - Be kategorijos

KVIEČIAME PILDYTI ANKETĄ

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis” vykdo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, kuriame kartu su ekspertais atlieka tyrimą „Viešojo valdymo tyrimas Lietuvos savivaldų nacionalinėse ir regioninėse nevyriausybinėse organizacijose“.

Tyrimo uždavinys – išanalizuoti nacionalinių NVO ir regioninių NVO, dirbančių skurdo, socialinės atskirties mažinimo ir neįgaliųjų teisių apsaugos srityse įsitraukimą į viešųjų sprendimų priėmimą per viešųjų socialinių paslaugų teikimą. Gautus rezultatus panaudojant NVO gebėjimų stiprinimui, dalyvaujant viešojo valdymo sprendimų priėmime ir viešųjų socialinių paslaugų teikime.

Siekiant įgyvendinti nurodytą tyrimo uždavinį Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ vykdo apklausą, kurios tikslinė grupė yra vietos savivaldybės, asmenų su negalia artimieji ir NVO.

Maloniai prašome užpildyti pridedamą apklausos anketą, kuri atitinka Jūsų tikslinę grupę:

1) Anketa skirta asmenis su negalia/asmenų su negalia artimiesiems: https://forms.gle/HLsC2qhqMvbUpTCQ8

2) Anketa skirta NVO: https://forms.gle/P1AHKDX5ZKkDvYeF6

3) Anketa skirta savivaldybėms: https://forms.gle/2TqGEH9GeqQCpagC9.