Naujienos

DECIDER projektas startavo

2022 7 balandžio - Autorius admin - Be kategorijos

DECIDER projektas startavo

DECIDER projektas „Suaugusiųjų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, jų specialistų/padėjėjų ir tėvų gyvenimo patirties gerinimas, priimant sprendimus su pagalba.“

Projekto pradžia: 2020.11.15

Projekto partneriai:

DECIDER yra ERASMUS+ programos projektas.

Jo tikslas – papildyti ir/ar sukurti teisiniu veiksnumu pagrįstus, informacijos ir ryšio technologijų (IRT) pagalba įvykdomus ir visapusiškai prieinamus mokymo priemonių išteklius.

Tikimasi, kad sprendimų priėmimą su pagalba paslauga padidins neįgaliųjų  savarankiškumą bei pagerins jų gyvenimo kokybę.

DECIDER projektas remiasi  JT Neįgaliųjų teisių konvencija, ypač 12-ju straipsniu „Lygybė prieš įstatymą“ :

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų neįgaliesiems galimybę pasinaudoti pagalba, kurios jiems gali prireikti įgyvendinant savo teisinį veiksnumą. Konvencijos Šalys, užtikrina, kad visos priemonės, susijusios su teisinio veiksnumo įgyvendinimu, suteiktų atitinkamas ir veiksmingas garantijas, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę.

_____________________________________________________________________________

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Sprendimų priėmimas su pagalba tapo veiksmingu teisinio veiksnumo  užtikrinimo mechanizmu, tačiau ne viena šalis nepasiekė reikiamo įgyvendinimo lygio. Tai įtakoja ir žinių, ir priemonių, ir profesinių išteklių trūkumas, tad DECIDER projektas  įgalins išnagrinėti šias problemas ir pasiūlyti sprendimus!

DECIDER rezultatas bus projekto partnerių pateikta, pagrįsta jų gerąja praktika ir apibendrinta Specialistai/padėjėjai gaus efektyvią metodiką, kuri padės suteikti asmenims turintiems specialiųjų  mokymosi poreikių  teisiniu veiksnumu pagrįstą paslaugą – sprendimų priėmimas su pagalba.

DECIDER projekto eigoje bus parengta:

  • Suvestinė apie asmenų, turinčių specialiųjų mokymo poreikių, esamą padėtį dėl sprendimų priėmimo su pagalba;
  • Sprendimų priėmimo su pagalba programa, skirta specialistams/padėjėjams ir neįgaliesiems;
  • Leidinys asmenims turintiems specialiųjų mokymosi poreikių apie sprendimų priėmimą su pagalba lengvai skaitoma kalba;
  • Multimedijos paketas apie sprendimų priėmimą su pagalba žmonėms turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, jų šeimoms ir specialistams/padėjėjams;
  • Multimedijos paketas apie sprendimų priėmimą su pagalba žmonėms turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, jų šeimoms ir specialistams/padėjėjams;
  • Projekto partnerių šalyse vykdytų kuriamos metodikos testavimo rezultatų suvestinė.

 

Nepaisant iššūkių, kuriuos sukelia COVID-19 viruso protrūkis, tvirtai tikime, kad DECIDER projektas bus sėkmingas ir prisidės prie sprendimų priėmimo su pagalba paslaugos kokybiško ir plataus taikymo!