Paskutinis pristatymo renginys

Štai ir įvyko tarptautinio Erasmus + projekto IDemocracy (IDemokratija) kurio tikslas – didinti sutrikusio intelekto žmonių ir jų pagalbininkų kompetencijas, susijusias su sutrikusio intelekto žmonių demokratinių teisių įgyvendinimu skaitmeninėje visuomenėje, pasitelkiant mokymo medžiagą ir e. mokymo platformą, paskutinis pristatymo renginys Lietuvoje. Pristatėme visų 7 kompetentingų partnerių, per 2 metus bendrai nuveiktus darbus. Su viešojo sektoriaus … Tęskite Paskutinis pristatymo renginys skaitymą