Tarptautinės programos ir projektai

Tarptautinis bendradarbiavimas

Bendrija „Viltis“ bendradarbiauja su savo ilgamečiais partneriais, kaupia ir skleidžia patirtį bei žinias tarp kitų giminingos srities organizacijų, keičiasi gerąja patirtimi su Vakarų Europos, Rytų Europos ir Azijos valstybėmis, bendradarbiauja su pasauline tarptautine organizacija Inclusion Europe, kuria skiria ypatingą dėmesį JT Konvencijos straipsnių įgyvendinimui. Bendrija „Viltis“ tai pat tęsia savo veiklą įgyvendinant ir kontroliuojant JT Neįgaliųjų teisių Konvencijos nuostatų įgyvendinimą, ypač dėl švietimo, gyvenimo savarankiškai ir įtraukties į bendruomenę, (19, 24, 33 str.).

JT Neįgaliųjų teisių Konvencijos 32 straipsnis skirtas tarptautiniam bendradarbiavimui. Bendrijos „Viltis“ tikslas – siekti, kad tarptautinis bendradarbiavimas būtų prieinamas neįgaliesiems.

Dalyvaujame Mokymosi visą gyvenimą programoje - Leonardo da Vinci, Grundtwig, kurios tikslas – plačiau susipažinti, kaip dirba pilietinės ir nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos išsivysčiusiose ir JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ratifikavusiose šalyse bei keistis informacija su kitomis valstybėmis.

Bendrija „Viltis“ labai aktyviai bendradarbiauja su Azijos valstybėmis: Kazachstano organizacijomis, Tadžikijos Respublikos neįgaliųjų organizacijomis. Taip pat Bendrija „Viltis“ tęsia ilgametį bendradarbiavimą su Baltarusijos ir Lenkijos neįgaliųjų organizacijomis, užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje.

Pastoviai atnaujiname informaciją bendrijos „Viltis“ tinklapyje.

Kiekvienais metais bendrija „Viltis“ priima Lietuvoje pagal mainų programas besimokančius užsienio studentus ir studentų delegacijas ir dalinasi savo patirtimi bei žiniomis. Bendrija „Viltis“ tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus, Kauno, Šiaulių universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų bei kolegijų studentais.