2014 metai

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir skatinti sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų socialinę integraciją, vadovaujantis įgalinimo principu, užtikrinant lygias galimybes gyventi vietos bendruomenėje, visapusiškai dalyvaujant socialiniame, kultūriniame ir politiniame bendruomenės gyvenime, atviroje darbo rinkoje, atstovaujant savo teises ir atliekant prievoles pagal LR Konstituciją, užkertant kelią žmogaus teisių pažeidimams ir diskriminacijai negalios pagrindu.