Projekto rėmėjas Projekto vykdytojas Projekto partneris Projekto asocijuotas partneris
       

Apie projektą/About the project

 

Project applicant: Lithuanian welfare society of persons with mental disability „Viltis“ (Hope).

Project association partner: Department of People with Disabilities as a Part of Ministry of Labour and Social Care;

Project partner:Landssamtökin Throskahjalp - National Association of Intellectual Disabilities.

Title of the project: Temporary Respite Care Service – help and unfettered freedom for families raising children with mental disability. Welfare society “Viltis” brings together more than 11 thousands members (people with disability (40 %), parents, caretakers, family members (57%)). There is no single temporary respite care service (TRCS) in Vilnius. Comparing within other cities in Lithuania, special social care institutions provide facilities to TRCS. Temporary respite care service facilities give an opportunity for the families raising children with mental disability to leave them for some time for specialists‘ care.

The aim of the project: to create TRCS for persons with mental disability, providing opportunities for unfettered life to families raising disabled children. To ensure continuity of 2012-2013 years project funded by “Tekantis vanduo,” (Running Water) welfare society “Viltis” intends to arrange the second stage of the project: to create economical and legal mechanisms for development of TRCS.   Creation of TRCS and continuity activities is planned to be fulfilled by the initiative of municipal institutions and organizations.

Projekto pareiškėjas: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ( toliau Bendrija „Viltis“).

Partneriai: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės darbo ir apsaugos ministerijos; Landssamtökin Throskahjalp - National association of intellectual disabilities (Islandija).

Projekto pavadinimas: Laikinojo atokvėpio tarnyba – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms.

Esama padėtis: Bendrija „Viltis“ vienija virš 11 tūkst. narių (neįgalieji – 40 proc., tėvai, globėjai, šeimos nariai – 57 proc., kiti – 3 proc.). Vilniaus mieste nėra nei vienos laikinojo atokvėpio tarnybos ( toliau – LAT). Kituose miestuose laikino atokvėpio paslaugas teikia specializuotos ilgalaikės socialinės globos įstaigos (psichoneurologiniai pensionatai  Pasvalio ir Panevėžio raj.) Laikino atokvėpio tarnybos paslaugos – tai galimybė palikti sutrikusio intelekto asmenį kuriam laikui specialistų priežiūrai. Tėvai ar globėjai, laikinai negalintys pasirūpinti savo vaiku dėl gyvenimiškų priežasčių (pvz. susirgus ar gulint ligoninėje, dėl darbo užsienyje, kitų vaikų  šeimoje priežiūros ar lankymo svečiose šalyse, šeimą ištikus krizei ar pan.), turėtų galimybę pasinaudoti LAT teikiamomis paslaugomis. 2012-2013m. projekto, finansuoto labdaros fondo “Tekantis vanduo” veiklos tęstinumui užtikrinti Bendrija „Viltis“ organizuos II etapą: per glaudų bendradarbiavimą savivaldybėse sukurti veiklos tęstinumo ekonominius ir teisinius mechanizmus LAT įkūrimui. III-me veiklos etape numatome minėtų tarnybų kūrimą ir veiklos tęstinumą pačių savivaldybės institucijų ar organizacijų iniciatyva.