2017 sausio mėnesio archyvas

2017-01-24

NVO IR EKSPERTŲ KOALICIJA PSICHIKOS SVEIKATA 2030

BŪTINI POKYČIAI GERINANT PSICHIKOS SVEIKATĄ LIETUVOJE

 

VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS

1. Vykdomas 2014 liepos 16 d. Nr. V-816 įsakymas „Dėl integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“: parengta PSDF finansuojama specialioji vaikų psichikos sveikatos stiprinimo programa.

2. Parengtas koordinuotas vaikų psichikos sveikatos priežiūros ir socializacijos modelio aprašas. Pagalba vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais užtikrinama regionų centruose, teikiamos lanksčios kompleksinės nestacionarinės paslaugos.

3. Apsilankymų namuose programa Nurse Family Partnership įdiegiama sveikatos priežiūros sistemoje.

4. Neatidėliojamos Vaiko raidos centro naujų patalpų statybos ir užtikrinamos galimybės sėkmingai centro veiklai.

2017-01-23

Mes, Lietuvos vaikų saugumu besirūpinančios nevyriausybinės organizacijos – „Gelbėkit vaikus“, „Paramos vaikams centras“ ir „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ – matydamos ir girdėdamos tai, kas vyksta su Lietuvos vaikais, negalime likti nuošalyje ir kreipiamės į Lietuvos visuomenę bei ypač, į Lietuvos valdžios atstovus, prašydamos kuo greičiau pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms ir taip kuo greičiau apginti bei apsaugoti Lietuvos vaikus.