2015 rugpjūčio mėnesio archyvas

2015-08-18

 Šeimų apklausa. Pagrindinės išvados.

Apklausta 15 šeimų, auginančių proto negalią turinčius vaikus.

Apklausos dalyviai - dienos užimtumo centrų klientai ir vasaros stovyklos dalyviai. Apklaustieji yra sutrikusio intelekto vaikų su įvairiomis diagnozėmis – nuo protinio atsilikimo iki autizmo – tėvai, taip pat asmenų su sunkia proto negalia tėvai. Tėvai pasakojo, kad jiems kyla sunkumų siekiant suprasti kintantį savo vaikų elgesį ir interesus. Tėvai pabrėžė, kad yra labai svarbu pradėti dirbti su „kitokiu“ vaiku nuo pat jo gimimo.

2015-08-18

 

 Gerbiami Tėveliai,

Informuojame, kad Vilniaus ,,Vilnios” pagrindinėje mokykloje (Palydovo g. 29A, Vilnius) įsteigta specialioji klasė, skirta 7–10 metų vaikams, turintiems intelekto sutrikimą. Jau nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, turės galimybę ugdytis kartu su bendraamžiais bendrojo ugdymo mokykloje.

2015-08-04

TV reportažas, parengtas Penkių kontinentų komunikacijų centro komandos, apsilankiusios liepos 13-24 d. Giruliuose vykusioje savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovykloje sutrikusio intelekto asmenims bei jų šeimos nariams.