Renginiai

Bendrija „Viltis“ įgyvendindama Neįgaliųjų Teisių Konvencijos 30 str. 2 dalies nuostatą: Valstybės, šios Konvencijos šalys, imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų neįgaliesiems galimybę lavintis ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektualines galias ne tik jų pačių labui, bet ir visuomenei turtinti, organizuoja savo kasmetinius renginius:

  • Geros kaimynystės ir santykių šventę „Draugystės tiltai apleistuose praeities kiemuose“ Vilniuje balandžio pabaigoje – gegužės viduryje. Ši šventė vyksta jau nuo 2010 metų ir tapo tradicinė geros kaimynystės ir santykių šventė. Šventės metu vyksta sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų rankdarbių mugė bei geriausių rankdarbių aukcionas, vyksta meniniai pasirodymai bei bendravimas, keitimasis idėjomis ir ateities planais su svečiais iš įvairių organizacijų, verslo struktūrų, valstybinių ir miesto institucijų, tarptautinių įstaigų atstovais ir darbuotojais, politikais, ambasadų atstovais. Renginyje dalyvauja apie 150 žmonių, iš jų 70 neįgaliųjų, svečiai ir savanoriai;
  • Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovykloje organizuojama „Meninės veiklos plenera“, kuris vyksta kasmet nuo 2006 metų. Plenero metu vyksta sutrikusio intelekto asmenų meninės veiklos kolektyvų dalyvių, kolektyvų vadovų ir profesionalių lektorių patirties pasidalijimo užsiėmimai, teorinės paskaitos, pratybos. Veikloje dalyvauja du kolektyvai, 20 asmenų, iš jų 14 sutrikusio intelekto asmenų ir 6 meninės veiklos kolektyvų vadovai ir specialistai bei savanoriai;
  • Meninės veiklos vienos dienos renginys „Aš esu!“, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai ir Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti. Jame pristatomi renginio „Meninės veiklos pleneras“ dalyvių spektakliukai ir improvizacijos, rezultatų fiksavimo medžiaga. Meninė sutrikusio intelekto žmonių saviraiška – viena iš efektyviausių socialinės reabilitacijos formų visoje Europoje. Renginyje dalyvauja 100 dalyvių, 45 neįgalieji (iš jų 10 vaikų), specialistai ir savanoriai.