2015 balandžio mėnesio archyvas

2015-04-28

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų

Socialinės globos skyriuje

teikiama trumpalaikė socialinės globos „Atokvėpio“paslauga

vaikams nuo gimimo iki 12 metų su sunkia negalia

2015-04-28

Balta ir juoda, gera ir bloga, teigiama ir neigiama... kaip dažnai vertinant gyvenimo reiškinius ir aplinkinius žmones mums pakanka šių stereotipų. Tačiau tie patys šablonai ir trafaretai kažkodėl pasirodo nieko verti, kai mėginame įsprausti juos į savo gyvenimą. Kodėl taip yra? Kas lemia tokį skirtingą mūsų požiūrį į save ir kitus? Kaip tai veikia individo ir visuomenės dvasios sveikatą?

Antras leidimas knygos „Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus“. Tai patyrusio psichiatro mėginimas paskatinti mus pajusti neišsenkamą gyvenimo įvairovę. Nelengva būti savimi tarp kitų, dar sunkiau įveikti netikėtai užgriuvusią dvasinę krizę, bet bene sunkiausia išmokti tolerancijos. Pakanta kitaip mąstančiam kitaip besielgiančiam – turime iš naujo jos mokytis, kad padėtume kitiems, kad padėtume... sau.

2015-04-20

2015 m. balandžio 16 d. bendrijos „Viltis“ būstinėje, Vilniuje, įvyko respublikinė konferencija „ Bendruomenių ir socialinės įtraukties didinimas“. Joje buvo apžvelgta bendra Lietuvos regionų sutrikusio intelekto žmonių situacija: bendruomeninių paslaugų trūkumas ir tolimesnė plėtra ateityje, bendradarbiavimas su vietos savivaldomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

2015-04-04

 

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaiv
ą, džiaugsmą,
Šv. Velyk
ų ryto nuojautą.
Tegul bundanti
žemė gaudžia
Prisik
ėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo d
žiaugsmą.

 

2015-04-01

Inclusion Europe  kartu su ANFAS organiacija iš Italijos (un'Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale – Nacionalinė asociacija  šeimų, auginančių žmonės su proto negalia) surengs metinę konferenciją, kurioje dalyvaus daugiau nei 200 žmonių su proto negalia, šeimos, specialistai ir draugai iš visos Europos. Dalyviai aptars kaip sustiprinti ir palaikyti savęs atstovavimo judėjimą vietose, regioniniame ir nacionaliniame ligmenyse. Bus apžvelgta, kaip savęs atstovavimo judėjimas ir šeimos nariai gali įgyvendinti JT neįgaliųjų žmonių teisių konvenciją vietose.