2015 spalio mėnesio archyvas

2015-10-30

Lapkričio 9-10 d., Vilniaus lenkų kultūros namuose, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ organizuoja tarptatinę konferenciją „Sutrikusio intelekto žmonių gyvenimo kokybės gerinimas per glaudų bendradarbiavimą“.

2015-10-29

 

Švietimo ir mokslo ministerijoje prasidėjo praktinių mokymų ciklas „Vesk vaiką sėkmės link“, skirtas mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams,  dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

2015-10-26

Spalio 14 d. Briuselyje vykusio seminaro apie bendradarbiavimo stiprinimą su Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių komitetu metu buvo pristatytas tarptautinis žmogaus teisių mechanizmas. Seminaro dalyviai galėjo susipažinti su Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto veiklos specifika bei šešėlinės ataskaitos rašymo ypatumais.

2015-10-13

Šių metų trečiasis žurnalo "Viltis" numeris jau atspausdintas! Mielieji prenumeratoriai, jau šiomis dienomis žurnalą  rasite savo pašto dėžutėse.

Asociacijos vadovės D. Migaliovos straipsnio  “Kai planų daugėja, o biudžetas mažėja"  ištrauka

<… Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pradėjo įgyvendinti jau patvirtintą „Perėjimo nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje“ pertvarkos planą. Rengiami naujų pagalbos formų aprašai, tariamasi dėl socialinės partnerystės principų, aiškinamas paslaugų bendruomenėje poreikis. Tai didelis žingsnis į priekį.