2014 birželio mėnesio archyvas

2014-06-23

 Jonas Ruškus

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys

Negalią turinčių asmenų padėtis visuomenėje istoriškai buvo pakankamai sudėtinga. Turintieji regos, judėjimo, klausos, intelekto ar psichikos sutrikimų asmenys nuo seniausiųjų ir iki pat šių laikų apibūdinami kitoniškumo, svetimumo, nepajėgumo kategorijomis. Net ir šiandien Lietuvoje negalią turinčių asmenų visavertis dalyvavimas švietimo, sveikatos, kultūros, darbo rinkos ir kituose visuomenės sektoriuose nėra nei norma nei vargu bau ar visuotinai atpažinta siekiamybė.

2014-06-13

      Šių metų birželio 11-13 dienomis Vilniuje lankėsi svečiai iš 3 šalių – Italijos, Škotijos ir Kroatijos.  Dalyviai atvyko pagal YAID projektą „Jaunuoliai su proto negalia: Europos mokymosi partnerystė naujam požiūriui į šeimos sistemą“ („Young adult with intellectual disability: an European „compass“ for a new approach to the family system“). Projektas tęsiasi nuo  2013 m. rugpjūčio 1 d.  

2014-06-06

Bendruomenė "Loft town" maloniai kviečia pasodinti kartu bendruomenės medį.

2014-06-05

Norėtume informuoti, kad iki 2014 metų liepos 1 d. pratęstas terminas ūkio subjektams, turintiems samdomų darbuotojų, t. y. dirbančių pagal darbo sutartį ar/ir valstybės tarnautojų, privalomai Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę bei darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

2014-06-05

Atsižvelgiant į 2014-06-04 Komitete svarstytą klausimą dėl sutrikusio vystymosi kūdikių namų (SVKN) pertvarkos bei ministerijų nuomonių dėl pertvarkos krypčių, taip pat šių svarstymų metu Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų pateiktus duomenis apie šiose institucijose esančių vaikų su negalia skaičių (80) , vaiko teisių apsaugos kontrolierės Editos Žiobienės pavedimu siunčiame Jums oficialius statistinius duomenis apie SVKN esančius vaikus.