2009 metų bendrijos "Viltis" rėmėjai

„VILTIES“ BENDRIJĄ 2009 M. RĖMĖ

• Lietuvos Respublikos Vyriausybė
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
• Švietimo ir mokslo ministerija
• Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

• Europos Bendrija
• Europos sąjungos struktūriniai fondai
• Karališkoji Nyderlandų ambasada
• Didžiosios Britanijos ambasada
• Belgijos karalystės ambasada
• Nyderlandų ambasada
• Švedijos ambasada
• Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
• Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų ir Centrinei Europai

• Inclusion Europe
• Open SOCIETY Institute Mental Disability Advocacy Foundation
• ENABLE
• A.P.P.L.E (Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui)

• Amerikos lietuvių paramos-labdaros fondas „Lithuanian Mercy Lift“
• Našlaičių globos komitetas ‚Saulutė“ prie Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Čikagoje

• Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras „Viltis“
• VUVL filialo Vaiko raidos centras
• Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

• UAB „Darbas“
• UAB „Laiko spalvos“
• UAB „PENKI KONTINENTAI“

• Elzė Matulionytė
• Eglė Šumskienė
• Ana Tursienė
• Dovilė Lapytė
• Tomas Lapė
• Dana Migaliova
• Alga Gačečiladze

• Geros valios žmonės ir savanoriai