Naujienos

2017-02-03

LR Seimui, LR Prezidentei, LR Vyriausybei

Mes, Lietuvos piliečiai, esame įsitikinę, kad valstybė privalo pasirūpinti kiekvieno Lietuvos vaiko saugumu ir apsaugoti nuo visų rūšių smurto. Pasaulyje jau 52 šalys įstatymais uždraudė fizines bausmes.

2017-01-24

NVO IR EKSPERTŲ KOALICIJA PSICHIKOS SVEIKATA 2030

BŪTINI POKYČIAI GERINANT PSICHIKOS SVEIKATĄ LIETUVOJE

 

VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS

1. Vykdomas 2014 liepos 16 d. Nr. V-816 įsakymas „Dėl integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“: parengta PSDF finansuojama specialioji vaikų psichikos sveikatos stiprinimo programa.

2. Parengtas koordinuotas vaikų psichikos sveikatos priežiūros ir socializacijos modelio aprašas. Pagalba vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais užtikrinama regionų centruose, teikiamos lanksčios kompleksinės nestacionarinės paslaugos.

3. Apsilankymų namuose programa Nurse Family Partnership įdiegiama sveikatos priežiūros sistemoje.

4. Neatidėliojamos Vaiko raidos centro naujų patalpų statybos ir užtikrinamos galimybės sėkmingai centro veiklai.

2017-01-23

Mes, Lietuvos vaikų saugumu besirūpinančios nevyriausybinės organizacijos – „Gelbėkit vaikus“, „Paramos vaikams centras“ ir „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ – matydamos ir girdėdamos tai, kas vyksta su Lietuvos vaikais, negalime likti nuošalyje ir kreipiamės į Lietuvos visuomenę bei ypač, į Lietuvos valdžios atstovus, prašydamos kuo greičiau pritarti Vaiko teisių pagrindų įstatymo pataisoms ir taip kuo greičiau apginti bei apsaugoti Lietuvos vaikus.

2016-12-28

Gruodžio 28 dieną pasirodžiusios danguje snaigės pranešė apie Pakruojo kultūros centre vykstančią naujametinę šventę. Gerai praleisti laiką susirinko Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis“  nariai. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė bendrijos pirmininkė – Nijolė Žiūkienė, bei svečiai iš savivaldybės. Susirinkusieji deklamavo eilėraštukus Kalėdų senelio nykštukams, šoko bei dainavo ir  stebėjo Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro lankytojų parengtą  spektaklį – „Snieguolė“. Visi susirinkusieji buvo pradžiuginti dovanomis bei vaišėmis.

2016-12-23

Šeštadienį  žmonės susirinko Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, , Alytaus, Joniškio, Panevėžio, Nidos, Anykščių, Subačiaus, Tauragės, Telšių, Radviliškio, Švenčionių ir Alizavos centrinėse aikštėse.