2014 spalio mėnesio archyvas

2014-10-27

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės sveikinimo žodis

2014 m. spalio 23 d. konferencija

„Neįgaliųjų teisių konvencijos principų bei nuostatų įgyvendinimas pagal pateiktą Lietuvos ataskaitą JT Neįgaliųjų teisių komitetui“

 

2014-10-27

"Neįgaliųjų teisių konvencijos principų bei nuostatų įgyvendinimas pagal pateiktą Lietuvos ataskaitą JT Neįgaliųjų teisių komitetui"

                                            VILTIS logo auksinis   socapsaugosirdarboministerija                                                                                                                                                            

Tarptautinė konferencija „Neįgaliųjų teisių konvencijos principų bei nuostatų įgyvendinimas per pateiktą Lietuvos ataskaitą JT Neįgaliųjų teisių komitetui“ – tai atvira diskusija apie JT Konvencijos įgyvendinimo teoriją ir praktiką ne tik Lietuvoje, bet kaimyninėse valstybėse.

2014-10-27

Spalio 23–24 dienomis vyko tarptautinė konferencija „Neįgaliųjų teisių konvencijos principų bei nuostatų įgyvendinimas per pateiktą Lietuvos ataskaitą JT Neįgaliųjų teisių komitetui“, kurią globojo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Konferencijos metu ypatingas dėmesys skirtas laikino atokvėpio tarnybų (LAT), pagerinsiančių neįgaliuosius prižiūrinčių tėvų ar globėjų gyvenimo kokybę, steigimui Lietuvoje. Renginys skirtas Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 25 metų veiklai ir tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti.

 

 

2014-10-10

Spalio pradžioje Šilutės rajono savivaldybėje bendradarbiavimo gaires, steigiant laikino atokvėpio tarnybas (LAT), aptarė rajono savivaldybės administracijos atstovai bei Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ atstovai iš Šilutės ir Vilniaus. Susitikimas praėjo sklandžiai, pasak „viltiečių“, veriasi galimybės, kad LAT projektas Šilutėje gali būti įgyvendintas.

2014-10-10

Sutrikusio intelekto neįgaliuosius prižiūrintys tėvai ar globėjai pagaliau sulauks gerų žinių. Po spalio pradžioje savivaldybėje vykusio mero Prano Petrošiaus susitikimo su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ atstovais, pradėtos rimtai svarstyti bendradarbiavimo gairės bei tolesni žingsniai, steigiant laikino atokvėpio tarnybą (LAT) Tauragėje.

2014-10-10

Spalio pradžioje Šakių rajono savivaldybėje bendradarbiavimo gaires, steigiant laikino atokvėpio tarnybas (LAT), aptarė Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovai bei Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ atstovai iš Šakių ir Vilniaus.