Suteikta licencija VšĮ „Vilties akimirka“ / 2014 07 04

2014-07-04

 

Nuoširdžiai sveikiname VšĮ „Vilties akimirka“ gavus  institucinės socialinės globos (dienos) suaugusiems asmenims su negalia licenciją. Li­cen­ci­ja­vi­mo tiks­las ir yra eli­mi­nuo­ti iš sistemos tas įstai­gas, ku­rios ne­ati­tin­ka mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų, pa­žei­džia žmo­gaus tei­sę į orų gyvenimą. Išduodant licenciją vertinama įstaigos struktūra, turimi etatai, personalas ir daug kitų  darbo kokybę užtikrinančių dalykų.

„Didžiuojamės, kad esame vieni iš 200 socialinės globos įstaigų gavusių šią licenciją. Tai reiškia, kad pas mus dirba labai aukštos kvalifikacijos profesionalai, o centro lankytojai, bei jų artimieji visuomet gauna pačias kokybiškiausias paslaugas. Esu labai dėkinga nuostabiam kolektyvui už puikų darbą“, - džiaugiasi dienos centro direktorė Jūratė Matulaitienė.