SEMINARAS-DISKUSIJA

2010-11-23
2010 lapkričio 19 dieną bendrijos „Kretingos Viltis“ iniciatyva buvo organizuotas seminaras-diskusija apie sutrikusio intelekto vaikų, paauglių ir suaugusiųjų ugdymą, užimtumą, apie paauglystės bei jaunystės metu kylančias elgesio problemas. Seminare dalyvavo sutrikusio intelekto asmenų tėvai iš Kretingos, Palangos ir Klaipėdos bei šių miestų įstaigų, tarnybų, kurias lanko neįgalieji, specialistai. Seminaro-diskusijos metu buvo nagrinėjami klausimai dėl asmenybės brandos metu kylančių problemų, lytiškumo klausimai, kaip spręsti iškylančias problemas. Visi seminaro dalyviai sutarė, kad žmogus turi teisę būti toks koks yra, turi teisę augti, bręsti, mylėti ir būti mylimu(a), nes tai Dievo duota. Mūsų atsakomybė padėti sutrikusio intelekto žmonėms, tėvams, kitiems specialistams suprasti vykstančius pokyčius, sukurti palankią aplinką, organizuoti įvairesnį gyvenimą, gerbti žmogaus orumą ir pasirinkimus. Seminaras-diskusija vyko Kretingos Dienos veiklos centre. Seminarą vedė bendrijos "Viltis" asociacijos vadovė Dana Migaliova, aktyviai talkino Kretingos Dienos veiklos centro direktorė Birutė Viskontienė ir specialistai, Kretingos psichikos centro darbuotojai, VšĮ "Vilties akimirka" (Vilnius) socialinių programų koordinatorė Gitana Kuzmaitė. Bendrijos „Viltis“ informacija