SAVAITINIS RENGINYS "SVEIKI, TAI AŠ"

2010-11-30
Gerb. asocijuotų narių pirmininkai, Neįgaliųjų asociacijos veiklos projekte yra numatytas savaitės renginys „Sveiki, tai aš!“, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, kurio metu turėtų būti ypatingai stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų žmonių problemas ir poreikius. Šis renginys planuojamas daugiau nei 30 Lietuvos miestų, kuriuose veikia bendrijos „Viltis“ asociacijos nariai. Šio savaitės renginio pagrindinis tikslas yra pakviesti politikus, valdžios atstovus pabūti savanoriais ugdymo ir užimtumo įstaigose ir tarnybose, pabendrauti su sutrikusio intelekto žmonėmis, dalyvauti užsiėmimuose. Ir taip siekti ne tik atkreipti visuomenės, valdžios atstovų dėmesį į sutrikusio intelekto žmonių problemas, bet ir atskleisti jų gebėjimus. Labai prašome Jūsų inicijuoti šį renginį savo miestuose ar rajonuose veikiančiose įstaigose per pirmas dvi gruodžio mėnesio savaitės, t.y. nuo gruodžio 1 iki 10 d. Rekomenduojama renginio data gruodžio 3 d. Kvieskite į savo centrus, įstaigas, gyvenimo namus ir kt. politikus, valdžios atstovus, žymius visuomenės veikėjus. Taip pat ypatingai žurnalistus, viešinkite šį renginį! Taip kaip jūs save reprezentuosite, kiek dėmesio parodysite ir kuo iš arčiau jūsų dedamas pastangas, darbą ir už kokį atlygį visa tai darote pamatys tie žmonės nuo kurių priklauso jūsų įstaigų gyvavimas, tuo lengviau jums bus su jais bendradarbiauti. Kai tik nuspręsite kokią konkrečiai datą vyks šis renginys jūsų mieste ir kurioje vietoje, būtinai atsiųskite mums šią informaciją, mes ją patalpinsime mūsų internetiniame puslapyje www.viltis.lt Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" informacija RENGINYS "SVEIKI, TAI AŠ" VYKSTA: * Bendrija „Elektrėnų Viltis“ dalyvauja renginyje, kuris vyks Paramos šeimai tarnyboje, gruodžio 3 d. * Renginys vyks gruodžio 3 d. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos, Specialiojo ugdymo skyriuje ir dienos užimtumo centre. Livonijos g. 6, LT – 84124 Joniškis. Lankytojus priimsime nuo 9.30 val. iki 13.30 val. * Alytuje gruodžio 2 d. 14 val. VšĮ "Vilties pastogėje" vyks renginys "Sveiki - tai aš". Į renginį bus kviečiami Alytaus miesto savivaldybės atstovai, įstaigos lankytojų šeimų nariai ir kt. * Šiauliuose, Ringuvos specialiojoje mokykloje, Autistų klasėse, 2010 12 07 d.