Knygos

Leidiniai parengti bendrijos „Viltis“ iniciatyva  ir išleisti Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos lėšomis.

“Viltis”, 1998 ( Antrasis leidimas ) Tiražas 2050 vnt.

 Šioje įspūdingoje knygoje žymi psichologė ir vos ne stebukladarė Mira Rothenberg pasakoja dramatiškas istorija apie proto negalios vaikus, su kuriais jai teko dirbti. Aprašydama baisius šių vaikų sutrikimus, autorė parodo jos pačios išgyventą kančią ir neapsakomą džiaugsmą, kai pavykdavo palengvinti šių vaikų dalią. Anot M. Rothenberg, šie vaikai yra ligoti, savotiški, bet vis dėlto žmonės, trokštantys meilės ir privalu juos mylėti.

"Viltis", 2000 ( Antrasis leidimas ) Tiražas  1000 vnt.

Ši knygelė pagelbės  nutiesti vaikui, turinčiam negalią, kelią į gyvenimą. Joje rasite vertingų patarimų. Jei įsigilinsite į juo ir išmoksite jais naudotis, padėsite neįgaliajam vaikui,  sau ir žmonėms, kurie lydi jį per gyvenimą arba privalo lydėti.

"Viltis", 1997 ( Antrasis papildytas leidimas ) Tiražas  5000 vnt.

Pagalba sutrikusio intelekto asmenims – pasiūlymai, projektai, rekomendacijos. Dauguma straipsnių – tai įtempto darbo, karštų diskusijų tarp negalės vaikus auginančių tėvų ir specialistų, ministerijų, bei savivaldybių atstovų rezultatus. 

"Viltis", 1997, tiražas 2000 vnt.

Ši knygelė, sudaryta pagal Kanados gydytojų ir psichologų populiarius straipsnius, padės daugeliui sergančių epilepsija suvokti savo būklę, šeimos ir aplinkinių reakciją į savo negalią. Priepuoliai ateina ir praeina, todėl svarbiausia tiems žmonėms – ne liga, bet moralinė kančia, kurią tenka išgyventi dėl sveikųjų nepakantumo ir abejingumo.

"Viltis", 1997 Tiražas  2000 vnt. 

Vieno iš šimto gimstančių vaikų psichika  tam tikru laipsniu esti sutrikusi. Vaikas su proto negalia gali gimti bet kurioje šeimoje, bet kuriuo laiku. Ši knygelė pagelbės įsigyti drąsos ir vilties dėl neįgaliojo vaiko ir šeimos ateities. Padės suformuoti teigiamą ir optimistinį požiūrį į vaiko, turinčio negalią,  augimo ir kaitos procesą bei jo kritinius periodus.

"Viltis", 1997 Tiražas  2000 vnt. 

Ši knygelė  – tai Žano Trabero pranešimas, skaitytas Neįgaliuosius vaikus auginančių tėvų asociacijoje, Lozanoje. Šiame pranešime kalbama apie veiksnius, turinčius stipriausią poveikį vaiko vystymuisi: neįgaliojo vaiko prigimtis, neįgaliojo vaiko aplinka,  suaugusiųjų įsipareigojimai neįgaliajam vaikui. Ši knygelė aktuali ne tik neįgaliojo vaiko tėvams, bet ir specialistams, dirbantiems su šiuo vaiku įvairiose globos, ugdymo, sveikatos apsaugos institucijose.

"Viltis", 1997 Tiražas  2000 vnt.

… Kas tai yra: išgydoma liga ar negalė visam laikui? Ką tai reiškia? Kodėl taip atsitiko? Kas laukia kūdikio? Ką sužinosite iš šios knygelės apie vaikus su Dauno sindromu, padės kiek kitaip – su didesne meile, didesniu kantrumu ir entuziazmu, optimistiškiau pažvelgti   į savo ar savo artimo vaiką.

Darbo patirtis. Gimtosios kalbos ir meninės veiklos programa. “Viltis”, 1997 Tiražas  1000 vnt.

Perskaitę šią knygelę susipažinsite su Vilniaus miesto 64-ojo spec. darželio darbo patirtimi (dabar specialiojo ugdymo centras “Aidas”), būtent:* praktiniu Mančesterio Universiteto dėstytojos Sue Jones pasiūlytos pedagoginės ar socialinės problemos sprendimo pritaikymu;* gimtosios kalbos ir meninės veiklos programa, kurios pagrindu tapo vaikų, turinčių protinio vystymosi negalę, kalbinės veiklos ir vaizduojamosios veiklos apjungimas. Programoje pateikiama veiklos trukmė, veiklos tema, joje naudojama kalbinė medžiaga ir meninės veiklos užduotys.

1998 Tiražas 1000 vnt.

Tai leidiniai skirti pirmiausia specialistams, dirbantiems Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybose (ART). Vienas iš svarbiausių  ART ypatumų yra tai, kad darbas turi vykti specialistų komandos principu. Kartu su gydytoju turi dirbti psichologas, logopedas, socialinis darbuotojas, kineziterapeutas, t.y., specialistai kurių profesinės veiklos ir taikomus diagnostikos bei reabilitacijos metodus būtina reglamentuoti. Šios metodinės rekomendacijos patvirtintos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos teisės ir ekonomikos centro mokslo tarybos

 

Šiaulių Universitetas, 1998 Tiražas 1000 vnt.

Šioje mokymo priemonėje pateikiami darbų pavyzdžiai V-IV lavinamajai klasei. Mokymo priemonė parengta pagal darbų ir jų mokymo specialioje mokykloje metodikos kurso programą. Ji bus naudinga specialiosios pedagogikos studentams, pedagogams, dirbantiems su vaikais, turinčiais protinio  vystymosi negalią, bei šių vaikų tėvams.

Puslapis 1 iš 5