2014 rugsėjo mėnesio archyvas

2014-09-25

NUOŠIRDŽIAI džiaugiamės ir tariame AČIŪ Lazdijų rajono savivaldybei už projekto „Solidarumo jausmo ir pilietiškumo ugdymas ir tolerancijos skatinimas” finansavimą.  Minėdami bendrijos „Viltis“ Lazdijų padalinio 25 erius metus turėjome galimybę pasikviesti  LSKD "Guboja" "Spalvų" orkestro kolektyvą (vad.Valerija ir Romualdas Brūzgai), Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi  kūdikių namų vaikų grupę. Dėkojame rėmėjams Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos administracijai, Lazdijų meno mokyklos administracijai ir dailės mokytojai Ritai Vaickelionienei už nuostabius suvenyrus, respublikinei bendrijai „Viltis“, Viešajai įstaigai „Vilties akimirka“, svečiams už prasmingus pasisakymus, dovanas, tėveliams, nariams, visiems, kurie savo pastangomis, šiltu žodžiu ar šypsena padeda žmonėms su negalia integruotis į visuomenę, jaustis reikalingiems ir būti savarankiškiems.

 

2014-09-19

 

Norime pasidalinti daugeliui tėvelių svarbia informacija. Nuo šių metų rugsėjo mėnesio 25 dienos Panevėžio odontologijos klinika "Vivus sanus" pradeda teikti odontologo paslaugas su nejautra.

 

2014-09-18

Šią savaitę Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ (toliau bendrija „Viltis“) atstovai lankėsi Utenoje. Po susitikimo su Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“ vadovybe bei savivaldos atstovais laikino atokvėpio tarnybos (toliau LAT) iniciatyvą, jos prieinamumą ir bendrus principus pristačiusi bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova pažymėjo, kad Utenos savivaldybė skiria daug dėmesio vietos žmonių rūpesčiams, rimtai vertina neįgaliųjų ir jų šeimų poreikius, puikiai supranta LAT būtinybę.

2014-09-16

 2014 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus maratono šventę vainikavo smagus UNICEF vaikų bėgimas už vargingiausių pasaulio šalių vaikus. Šįmet 500 metrų bėgime dalyvavo ir  vaikučiai turintys intelekto sutrikimų, jų broliukai ir sesutės, tėvai, globėjai ir pedagogai.

 

2014-09-12

„Norime būti gyvenimo dalyviais, ne tik stebėtojais“, – taip vaikų su negalia apsisprendimą dalyvauti UNICEF organizuojamame 500 m bėgime komentavo bendrijos „Viltis“ įkūrėja ir vadovė Dana Migaliova. Į rugsėjo 14 d., sekmadienį, vyksiantį UNICEF bėgimą už vargingiausių pasaulio šalių vaikus jau užsiregistravo apie aštuonis šimtus 2–12 m. amžiaus dalyvių. Apie 20 jų – su negalia. Jie, kartu su lydinčiais asmenimis, ir pradės šį, jau ketvirtąjį, bėgimą.

 

2014-09-08

Rugsėjo 4 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje iškilmingai buvo atidaryta Utenos rajono apdovanojimų už pasiekimus įvairiose srityse paroda. Joje buvo pagerbti Utenos rajonui nusipelnę žmonės, įteikiant Utenos rajono savivaldybės ženkliukus ir mero padėkas. Iš viso buvo apdovanoti 50 įvairių sričių Utenos rajono gyventojų.

Padėka ir ženkliukas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgiant į Utenos rajono institucijų pateiktus siūlymus, buvo įteikti ir Aldonai Vėbrienei, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis" pirmininkei, už sutrikusio intelekto žmonių integravimą į visuomenę, kitą visuomeninę veiklą.

Nuoširdžiai sveikiname Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Utenos viltis" pirmininkę Aldoną Vėbrienę ir linkime, kad visuomet užtektų jėgų ir sveikatos geriems ir gražiems tikslams įgyvendinti.

Parengta pagal www.utena.lt informaciją.