2016 balandžio mėnesio archyvas

2016-04-28

 

Atrankos komisija:

1. V. Molis

2. L. Mikulėnaitė

3. J. Matulaitienė

4. G. Kuzmaitė

5. D. Migaliova

 

2016-04-26

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas pirmą kartą vertino, kaip Lietuva įgyvendina JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, ir pateikė išvadas bei rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų.

Lietuvos valstybės politika žmonių su negalia atžvilgiu kritiškai vertinama visose socialinio gyvenimo srityse – jie izoliuojami švietimo sistemoje, darbo rinkoje, neužtikrinamas sveikatos paslaugų prieinamumas, nepritaikyta fizinė aplinka, neįtvirtinta lygybė prieš įstatymą, pažeidžiamos teisės į savarankišką gyvenimą ir nesudaromos sąlygos nepriklausomai žmonių su negalia teisių įgyvendinimo stebėsenai.

Žmonių su negalia organizacijos siekia atkreipti visuomenės dėmesį į kritišką padėtį ir ragina politikus įsipareigoti įgyvendinti Jungtinių Tautų rekomendacijas.

Spaudos konferencijos data ir laikas: balandžio 27 d., 10 val.

Vieta: BNS spaudos centras ( Saltoniškių g. 9)

Dalyviai:

Dovilė Juodkaitė – Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas prezidentė;

Dana Migaliova – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė;

Vytautas Pivoras – Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas;

Henrika Varnienė – Asociacijos Lietuvos neįgaliųjų forumas administracijos direktorė;

Jūratė Guzevičiūtė – Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisės programų vadovė;

2016-04-20

Jau keleri metai Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ specialistų komanda (logopedai, specialieji pedagogai, judesio korekcijos mokytojai, kineziterapeutai) specialiųjų poreikių vaikams taiko įvairias terapijas ar jų elementus. Tai padeda atverti  neįgaliųjų vaikų galimybes bei praplėsti jų pažintinę,  jutiminę patirtį, suteikia saugių, patikimų būdų saviraiškai ir socializacijai.

2016-04-11

Mieli geros valios žmonės,

Lietuvos sutrikusio intelekto bendrija „Viltis“ nuoširdžiai prašo Jūsų paaukoti 2 proc. nuo išskaičiuoto pajamų mokesčio, užpildant Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512. 

Kas mes ir kodėl svarbūs

Lietuvos sutrikusio intelekto bendrija „Viltis“ yra nevyriausybinė organizacija, įkurta sutrikusio intelekto žmonių tėvų ir specialistų iniciatyva 1989 m. lapkričio mėnesį. Organizacija atstovauja sutrikusio intelekto žmones, jų tėvus ir teisėtus globėjus.

Veikiame visoje šalyje ir užsienyje, vienijame 53 vietines organizacijas visoje Respublikoje bei daugiau nei 11000 narių: sutrikusios raidos vaikų, jaunuolių bei suaugusiųjų, jų šeimynų, globėjų ir specialistų.

Veikdama atvirumo bei socialinės partnerystės principais „Viltis“ bendrija tapo valstybinės Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdytoja. Bendrijos paslaugos ir projektai skirti ne tik „ Viltis“ bendrijos nariams, tačiau ir visos Lietuvos sutrikusio intelekto žmonės, jų šeimoms ir globėjams.

Prašome Jūsų, jeigu nuspręsite mums padėti, skirti 2 proc. nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio, užpildydami VMI prašymo formą FR0512, arba pervesdami lėšas į AB Vilniaus banko Vilniaus filialo (kodas 70440) atsiskaitomąją sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396. Lietuvos sutrikusio intelekto bendrijos „Viltis“ įstaigos kodas - 290666790.

 Nuoširdžiai Jums dėkojame!

Pagarbiai, Dana Migaliova, Asociacijos vadovė

 Parama Vilciai

 

2016-04-11

Ir vėl pavasaris, ir 22-ojo spektaklio premjera

Teatras – didžiulis mūsų visų turtas. Turtas sudėtas į skrynelę, kuri atsidaro tik ištarus slaptažodį- menas. Na, o meną mes galime matyti akimis, apčiuopti savo pirštais ir jausti širdimi bei siela.