2016 vasario mėnesio archyvas

2016-02-24

Tėvams ir globėjams, auginantiems ir globojantiems sutrikusio intelekto vaikus ir suaugusius asmenis

Kartu galime daug nuveikti

        Praeityje liko laikai, kai, gimus neįgaliam vaikui, tėvai likdavo vieni su savo neapsakomu skausmu ir nežinomybe, kas jų laukia ateityje. Patirtis rodo, jog neįgalių žmonių integracija į visuomenę – vienas svarbiausių jų gyvenimo kokybės gerinimo būdų. Pasvalio rajono politikų, atsakingų už neįgaliųjų integraciją administracijos darbuotojų kuriamas švietimo ir socialinių paslaugų tarnybų tinklas įgalina tenkinti vaikų, jaunų ar pagyvenusių žmonių su proto negalia poreikius.

2016-02-23

Dalinamės informacija spaudoje apie 2016 m. vasario 18 d.įvykusį renginį švietimo tema. Mes – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Viltis"  kartu su Lietuvos neįgaliųjų forumu – organizavome disksuiją apie tai, kad tinkamai organizuojant pagalbą, vaikams su negalia įmanoma mokytis bendrojo lavinimo mokyklose ir lankyti bendrus darželius. Mes prieštaraujame egzistuojančiai tvarkai, kada vaikui su negalia sudaromos salygos ugdytis segreguotose ugdymo institucijose. 

2016-02-19

 

Teisės į sveikatą skatinimas per dialogą

 

 2014 m. rugsėjo 1 d. profesorius  iš Lietuvos Dainius Pūras paskirtas Jungtinių Tautų specialiuoju pranešėju teisės į sveikatą klausimais.

D. Pūras, VU Medicinos fakulteto profesorius, vaikų ir paauglių psichiatras ir žmogaus teisių aktyvistas; nevyriausybinės organizacijos „Viltis“, atstovaujančios proto negalią turinčių neįgaliųjų žmonių šeimas,  vienas iš įkūrėjų. 2007 - 2011 m. laikotarpiu D. Pūras buvo JT vaiko teisių Komiteto narys.

Žurnalistė Sabine Klotz 2015 m. balandį kalbino Dainių Pūrą. Buvo kalbama apie profesoriaus įsipareigojimus, su tuo susijusius iššūkius ir apie jo misiją Malaizijoje.