2014 liepos mėnesio archyvas

2014-07-21

Liepos 18–19 dienomis Giruliuose vyko tarptautinis susitikimas „NVO socialinė partnerystė - bendradarbiavimo su ES ir Rytų šalimis Lietuvos narystės ES 10-mečiui paminėti!“, skirtas Lietuvos narystės dešimtmečio Europos Sąjungoje svarbai paminėti.

URM

2014-07-07

Šių metų liepos 18 – 19 dienomis, Klaipėdos r., Giruliuose, Kukuliškių km., stovyklavietėje „Pasaka“ vyks tarptautinis renginys „NVO socialinė partnerystė – bendradarbiavimo su ES ir Rytų šalimis Lietuvos narystės 10–mečiui paminėti“ - skirtas Lietuvos narystės dešimtmečio Europos Sąjungoje progai.

LT ir ES 

2014-07-04

Šių metų  liepos 14-25 dienomis vyks jubiliejinė jau 25-oji  Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla.  Šiais metais labai maloniai nustebino rekordiškai aukštas savanorių aktyvumas. Buvo gauta  apie 100 savanorių paraiškų.

 

2014-07-04

 

Nuoširdžiai sveikiname VšĮ „Vilties akimirka“ gavus  institucinės socialinės globos (dienos) suaugusiems asmenims su negalia licenciją. Li­cen­ci­ja­vi­mo tiks­las ir yra eli­mi­nuo­ti iš sistemos tas įstai­gas, ku­rios ne­ati­tin­ka mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų, pa­žei­džia žmo­gaus tei­sę į orų gyvenimą. Išduodant licenciją vertinama įstaigos struktūra, turimi etatai, personalas ir daug kitų  darbo kokybę užtikrinančių dalykų.

2014-07-03

Kas geriausiai atskleidžia valstybės demokratinių vertybių sklaidos, jos piliečių sąmoningumo ir humaniškumo lygį? Ogi požiūris į sutrikusio intelekto asmenis, jų tėvus ar globėjus, jų socializacija. Tuo įsitikinusi Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova, kviečianti visus geros valios žmones paremti kasmetinę sutrikusio intelekto asmenų, jų tėvų ar globėjų stovyklą, šiais metais vyksiančią liepos 14–25 dienomis Giruliuose ir Šventojoje. Stovyklautojams talkins būrys specialistų savanorių iš įvairių įstaigų, organizacijų, universitetų, kolegijų ir gimnazijų.