VŠĮ IKSC

 

ADRESAS:

Kareivių g. 2C, Vilnius, LT-008248 Lietuva
Tel.: + 370 (5) 211 3530
El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.">
Direktorė Jurgita Solodskienė tel.: +370 5 211 3530
Buhalterė Dovilė Aušrė tel.:+370 5 211 3532
Užimtumo specialistės Nesta Budrionienė ir Vilma Šlimaitė


Pagrindiniai VšĮ „IKSC“ tikslai:

 • skatinti, vystyti ir plėtoti mokslo, technologijų bei inovacijų diegimą, gerosios patirties sklaidą plečiant tarnybų tinklą sutrikusio intelekto žmonėms bei jų šeimos nariams;
 • kurti sutrikusio intelekto asmenų bei jų šeimos narių integravimo į visuomenę strategijas bei metodikas;
 • skatinti tarnybų, teikiančių paslaugas sutrikusio intelekto asmenims bei jų šeimos nariams, bendradarbiavimą;
 • skatinti tarnybų sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimos nariams steigimą bei vystymą;
 • megzti ir palaikyti kontaktus su užsienio šalių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 • padėti užmegzti kontaktus tarp tarnybų, bendruomenių;
 • glaudžiai bendradarbiauti su mokslo įstaigomis, universitetais, kitais informacijos kaupimo ir sklaidos centrais bei panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Siekdamas šių tikslų, VšĮ „IKSC“:

 • rengia šviečiamuosius seminarus, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, tarptautines konferencijas asmenims, dirbantiems socialinių paslaugų sutrikusio intelekto žmonėms tarnybose, teikia sertifikuotus pažymėjimus jų dalyviams;
 • rengia šviečiamuosius seminarus, mokymus, tarptautines konferencijas sutrikusio intelekto asmenims;
 • organizuoja pažintinius vizitus į užimtumo, socialinių paslaugų centrus ir kitas įstaigas Lietuvoje bei užsienyje;
 • rengdamas įvairius mokymus bei tyrimus bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, specialistais, dirbančiais sutrikusio intelekto žmonėms skirtų paslaugų srityje, giminingomis užsienio organizacijomis;
 • bendradarbiauja su viešųjų ryšių kompanijomis siekdamas destigmatizuoti sutrikusio intelekto žmones ir formuoti palankią visuomenės nuomonę apie juos;
 • teikia žiniasklaidai ir informaciniams katalogams duomenis apie sutrikusio intelekto žmonių bei jų šeimos narių padėtį Lietuvoje, dalyvauja aktualiose radijo, televizijos laidose;
 • atlieka sociologinius tyrimus;
 • leidžia metodinę medžiagą;
 • vykdo tarptautinius projektus, inovacinius visuomenės vystymo projektus, dalijimosi patirtimi programas;
 • vykdo informacijos prieinamumo ir komunikacijų programas;
 • kaupia, apibendrina bei skleidžia turimą darbo su neįgaliaisiais patirtį, metodologines priemones, informaciją apie naujas darbo formas, metodus bei priemones;
 • bendradarbiauja su kitomis viešosiomis įstaigomis ir organizacijomis, kurių veiklos tikslai yra giminingi Centro tikslams;
 • kaupia ir tiekia neįgaliesiems ir jų šeimos nariams socialinę, psichologinę, pedagoginę ir kitokią informaciją;
 • teikia rekomendacijas ir pasiūlymus kompetentingoms valdžios institucijoms apie bendruomeninių tarnybų poreikį, socialinių paslaugų kokybės gerinimą;
 • įgyvendina įvairius projektus, užtikrinančius visapusišką sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių integraciją į visuomenę.

VšĮ „IKSC“ glaudžiai bendradarbiauja su:

 • švietimo ir moklso institucijomis ( universitetais, kolegijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis, profesinio mokymo įstaigomis, bendrojo lavinimo įstaigomis, neformaliojo švietimo mokyklomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir pan.) ;
 • nevyriausybinėmis organizacijomis ( asociacijomis, bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, labdaros ir paramos fondais, viešosiomis įstaigomis, religinėmis organanizacijomis ir pan.)
 • visuomeniniais sveikatos priežiūros ir gydymo centrais (ambulatorijomis, medicinos punktais, poliklinikomis, pirminės sveikatos priežiūros centrais, sanatorijomis, reabilitacijos centrais, privaciomis gydymo įstaigomis ir pan.);
 • Valstybės institucijomis ( Ministerijomis, departamentais, Lietuvos darbo birža, ambasadomis ir pan.);
 • Savivaldybėmis ir savivaldybių įsteigtomis įstaigomis.

VšĮ „IKSC“ siūlomos mokymų sritys bei kursai:


1. Teisinės informacijos sklaida:

 • Įstatymai ir kiti teisės aktai, užtikrinantys teises neįgaliesiems ir praktinis jų taikymas.
 • Valstybės garantuojama teisinė pagalba.
 • Supaprastinti viešieji pirkimai (mažoms organizacijoms).
 • Neįgaliųjų teisių konvencija (paprasta kalba).
 • Kaip įforminti globą bei rūpybą .
 • Neįgalumas / darbingumas nustatymo tvarkos ypatumai.
 • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.
 • Mokėjimo už socialines paslaugas aspektai.
 • Paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ypatumai.
 • Socialinių išmokų skyrimo tvarka.
 • NVO – samprata, svarba, pasiekimai.
 • Darbo santykiai, aktualios problemos, ju sprendimo būdai, darbo kodekso naujovės, darbuotojo materialinė atsakomybė.
 • Kaip išvengti neatsiskaitymų – naudingos praktikos pavyzdžiai.
 • Teisinė veikla: bendrieji patarimai ir konsultacijos.

2. Meninių gebėjimų ugdymo patirties sklaida :

 • Tapyba ant šilko.
 • Dekupažas.
 • Vitražas (dažymas ant stiklo vitražiniais dažais, liejimas).
 • Mezgimas.
 • Nėrimas.
 • Tapyba.
 • Fotografavimo kursai (meninė išraiška, vizualus lavinimas, fotografinis matymas).
 • Vienkartinės šokių pamokėlės ir kursai.
 • Masažo kursai

3. Socialinio gyvenimo aktyvinimas:

 • Šeimos poreikių nustatymas ir pagalbos organizavimas.
 • Sutrikusio intelekto asmens galimybių ir poreikių nustatymas, individualių socializacijos programų sudarymas.
 • Socialinės politikos formavimas skirtingose santvarkose, ekonomikos įtaka, požiūriai. Istorinė patirtis.
 • Bendrijos „Viltis“ istorija , raida, perspektyvos.
 • Socialinių projektų rengimas, valdymas, apskaita ir finansinė atskaitomybė.
 • NVO įtaka kuriant pilietinę visuomenę ir ginant tikslinių grupių teises.
 • NVO vadyba.

4. Psichologiniai seminarai ir konsultacijos:

 • Individualios psichologinės konsultacijos.
 • Individuali psichoterapija.
 • Savipagalbos grupės sutrikusio intelekto vaikų artimiesiems.
 • Aerofitomuzikos terapija.
 • Intervizijų grupės darbuotojams, dirbantiems su sutrikusio intelekto žmonėmis.
 • Spervizijų grupės darbuotojams, dirbantiems su sutrikusio intelekto žmonėmis,
 • Teorinis-praktinis relaksacijos technikų seminaras. Autogeninės treniruotės pratybos.
 • Seminaras „ Mamos ir vaiko ryšio svarba“.
 • Seminaras „Elgesio ir emocijų sutrikimai“.
 • Seminaras „Agresyvaus elgesio korekcija“.
 • Seminaras „Stresas darbe“.
 • Seminaras „Streso valdymas“.